שלום, אורח
premium
Offline
56
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 21 minutes 42 seconds )

Info

Character Doctor Info

Info
Character: Doctor
Class: Dark Knight
Level: 1
Resets: 0
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: Bless Amazing Doctor Stripper Buff
Last Login: Feb 23 2019 12:35:00:000AM
Last Logout: Feb 23 2019 12:36:00:000AM
Guild Information
Character without Guild!