שלום, אורח
premium
Offline
56
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 10 minutes 17 seconds )

Info

Character Kill Info

Info
Character: Kill
Class: Blade Master
Level: 400
Resets: 0
PK Status: Phonoman lvl 1
Location: Arena
Status: Offline
Account Information
Characters: Kill Prince Player BenCohen
Last Login: Feb 14 2019 11:09:00:000AM
Last Logout: Feb 14 2019 11:10:00:000AM
Guild Information
Guild: Marines
Master: Hacker
Score: 32