שלום, אורח
premium
Offline
56
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 42 minutes 24 seconds )

Info

Character Lior Info

Info
Character: Lior
Class: Dark Knight
Level: 1
Resets: 0
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: Buffy Inon Amit Lior Ohad
Last Login: Feb 12 2019 08:39:00:000AM
Last Logout: Feb 12 2019 08:40:00:000AM
Guild Information
Character without Guild!