שלום, אורח
premium
Offline
54
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 22 hours 22 minutes 17 seconds )

Info

Character NoHomo Info

Info
Character: NoHomo
Class: Blade Master
Level: 400
Resets: 21
PK Status: Commoner
Location: Arena
Status: Offline
Account Information
Characters: amielzzz NoHomo
Last Login:
Last Logout:
Guild Information
Guild: JackAss
Master: HolyAss
Score: 20