שלום, אורח
premium
Offline
56
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 40 minutes 55 seconds )

Info

Character Ofek Info

Info
Character: Ofek
Class: Dark Knight
Level: 1
Resets: 0
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: death blade Ofek Omer
Last Login: Feb 15 2019 12:26:00:000AM
Last Logout: Feb 15 2019 12:27:00:000AM
Guild Information
Character without Guild!