שלום, אורח
premium
Offline
55
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 22 hours 21 minutes 29 seconds )

Info

Character Price Info

Info
Character: Price
Class: Blade Master
Level: 400
Resets: 22
PK Status: Commoner
Location: Arena
Status: Online
Account Information
Characters: Price Head Ready Unknown Solider
Last Login: Feb 23 2019 10:33:00:000PM
Last Logout: Feb 23 2019 10:31:00:000PM
Guild Information
Guild: Marines
Master: Hacker
Score: 32