שלום, אורח
premium
Offline
55
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 3 minutes 40 seconds )

Info

Character Secert Info

Info
Character: Secert
Class: Dark Knight
Level: 1
Resets: 0
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: Wick Truth Point SpeedHack Secert
Last Login: Feb 23 2019 04:03:00:000PM
Last Logout: Feb 23 2019 04:03:00:000PM
Guild Information
Character without Guild!