שלום, אורח
premium
Offline
55
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 22 hours 22 minutes 9 seconds )

Info

Character Teacher Info

Info
Character: Teacher
Class: Blade Master
Level: 400
Resets: 0
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: ComboTime Gangster Teacher YairNet
Last Login:
Last Logout:
Guild Information
Guild: Battles
Master: Teacher
Score: 1