שלום, אורח
premium
Offline
55
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 22 hours 22 minutes 3 seconds )

Info

Character Tear Info

Info
Character: Tear
Class: Soul Master
Level: 400
Resets: 14
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Offline
Account Information
Characters: Neotic Tear Cross
Last Login: Feb 23 2019 10:36:00:000PM
Last Logout: Feb 23 2019 11:32:00:000PM
Guild Information
Character without Guild!