שלום, אורח
premium
Offline
56
עדכונים אחרונים משרת המשחק
[עדכון בשרת] לוטו פרמיום !קרא עוד
[עדכון גלובלי בשרת] עדכוני השבוע 23.2-1.3קרא עוד
[עדכון בשרת] יום סחר בפרמיום !קרא עוד
[עדכון בשרת] סייג פרמיום - חוזר ובגדולקרא עוד
אשכול הפקודות - PremiumMuקרא עוד
Castle Siege (4 days 21 hours 14 minutes 11 seconds )

Info

Character idanSM Info

Info
Character: idanSM
Class: Grand Master
Level: 1
Resets: 3
PK Status: Commoner
Location: Lorencia
Status: Online
Account Information
Characters: idanBK KillMe HackAttack idanSM idanDL
Last Login: Feb 24 2019 01:13:00:000AM
Last Logout: Feb 23 2019 09:08:00:000PM
Guild Information
Character without Guild!